Stichting Vrienden van Sint Jan

Stichting Vrienden van Sint Jan

Stichting Vrienden van Sint Jan heeft tot doel extra leef- en woongenot te creëren voor ouderen in Huize Sint Jan door aanschaf van middelen die buiten het budget van deze zorginstelling vallen. Zo realiseerden we in het verleden reeds tandemfietsen, computers voor het internetcafé, een volière, de organisatie van de zomerkermis en twee tovertafels die nu rouleren over de afdelingen. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel plezier de bewoners er aan beleven.

We zijn trots op wat we bereikt hebben en willen die lijn ook graag doorzetten. Daarvoor hebben we de financiële steun van betrokkenen nodig, verenigd in de Club van 100. Familie, vrienden en op andere wijze bij de bewoners betrokken mensen die het belangrijk vinden dat hun dierbaren van een leuke oude dag blijven genieten en die daar maandelijks een klein of groter bedrag voor over hebben. Wilt u meer informatie over de Club van 100? <Lees meer>